Metsästys ja kalastus

Metsästys

Venäjällä on noin 5 400 riistanhoitoaluetta, jotka kattavat yli 900 milj. hehtaaria metsää ja tundraa. Metsästysalueista noin puolet on metsäisiä. Niillä tavataan 70 lajia nisäkkäitä ja yli 90 lajia lintuja, joita voidaan metsästää. Metsästysalueita käytetään pääasiassa harrastusmetsästykseen.

Metsästettäviä nisäkkäitä ovat mm. susi, kettu, naali, supikoira, karhu, ilves, ahma, mäyrä, näätä, kärppä, hilleri, minkki, saukko, jänis, majava, myyrä, orava, piisami, villisika, villiporo ja hirvi. Linnuista metsästetään esimerkiksi hanhia sekä sorsa- ja kanalintuja.

Lain mukaan metsästysalueita voivat käyttää erilaiset organisaatiot, joiden muotoa ei ole määrätty. Metsästysseura, valtiollinen tai yksityinen yritys voi hakea tietylle alueelle oikeutta metsästykseen jollekin ajanjaksolle. Yksittäisellä metsästäjällä tulee olla valtiollisen metsästyskortin lisäksi lupa metsästää kohdealueella. Metsästysseurojen alueiden lisäksi luvan voi saada myös valtion metsästysalueille.

Kalastus

Kalastukseen liittyviä asioita hoitaa Venäjällä erillinen kalastusministeriö, johon kuuluu 26 vesialuehallintoa. Näiden alaisissa osastoissa toimii paikallinen kalastuksenvalvonta.

Kalastus kuuluu Venäjän kansalaisten jokamiehenoikeuksiin. Harrastuskalastusta voi pääasiassa harjoittaa ilman lupia ja maksuja koko Venäjällä. Kullakin alueella on voimassa erilliset säännöt, joissa kalastusta voidaan säädellä tarkemmin. Esimerkiksi Karjalassa on asetettu rajoituksia ja lupavaatimuksia lohenpyynnille ja verkkokalastukselle.