Marjastus ja sienestys

Kotitalouskäyttö

Luonnonvaraiset marjat ja sienet ovat monelle venäläiselle huomattava ruokatalouden täydentäjä ja vitamiinien lähde erityisesti talvisin. Keräilytuotteiden myynti on nykyään myös lisäansioiden lähde. Luoteis-Venäjällä yleisimmin kerättyjä marjoja ovat puolukka, mustikka, karpalo, suomuurain, vadelma ja juolukka. Marjoja säilötään kotikäyttöä varten hilloina, survoksina ja mehuina.

Yleisimpiä syöntiin kerättäviä sieniä ovat lehmäntatti, herkkutatti, männynleppärousku, haavanpunikkitatti, rouskut, kantarelli, voitatti, haperot ja samettitatit. Sienet säilötään kotikäyttöön kuivaamalla, suolaamalla, marinoimalla sekä säilykkeinä.

Kansalaisten omaan käyttöönsä keräämistä tai suoraan myymistä tuotteista ei juurikaan ole olemassa tilastoja.

Kaupallinen hyödyntäminen

Yksityishenkilöiden keskenään käymän epävirallisen kaupan lisäksi keruutuotteiden markkinoilla käydään kilpailua yritysten kesken. Lukuisat pienet ja keskisuuret yritykset perustavat sesonkiaikaan metsäkyliin koontipisteitä, joissa tuotteita ostetaan kerääjiltä edelleen myytäväksi. Keskitettyä hankintajärjestelmää ei kuitenkaan ole, joten kerääjät huolehtivat itse tuotteidensa markkinoille pääsystä. Myyntiin päätyvien keruutuotteiden määrät riippuvat sadon suuruudesta, kerääjien tyydyttäessä ensin kotitarpeensa.

Markkinoilla toimii yrityksiä, jotka harjoittavat keruun lisäksi jalostusta ja säilöntää. Näillä yrityksillä on yleensä kehittynyt infrastruktuuri ja pysyvä kerääjäkunta. Tuotteet ovat laadukkaita ja ne kaupataan kotimaan markkinoille tai viedään ulkomaille. Edellistä yleisempiä ovat yritykset, jotka toimivat ilman vakiintunutta järjestelmää ja lähinnä välittävät tuotteita. Jalostusta ei ole tai se on pienimuotoista.

Puolijalosteiden valmistajia on markkinoilla vähän. Keruutuotteita käyttävät pääasiassa elintarvikkeiden, alkoholin ja lääkeaineiden valmistajat omassa tuotannossaan. Venäjällä toimii myös joukko ulkomaisia yrityksiä, jotka ostavat tuotteita vientiin.