Metsänkäyttöryhmät

Venäjän metsät jaetaan niiden käyttömuodon perusteella kolmeen ryhmään:

Suojametsät (zaštšitnye lesa)
· erityisillä luonnonsuojelualueilla sijaitsevat metsät
· vesiensuojelualueilla sijaitsevat metsät
· luonto- ja muita kohteita suojaavat metsät
· muut arvokkaat metsät (esim. eroosiota estävät, vuoristometsät, jne.)
· avohakkuut kiellettyjä
· poiminta- ja hygieniahakkuut sallittuja osittain

Talousmetsät (ekspluatatsionnye lesa)
· metsäteollisuuden pääasiallisin raaka-ainelähde
· suurin sallittu avohakkuun pinta-ala 50 ha

Reservimetsät (rezervnye lesa)
· metsät, joissa ei suunnitella tehtävän hakkuita seuraavan 20 vuoden aikana
· reservimetsien käyttö edellyttää niiden siirtämisen suoja- tai talousmetsiin

Lähteet: Venäjän metsälaki 4.12.2006, hakkuusäännöt