Metsätyypit

Luoteis-Venäjällä on käytössä V. N. Sukatševin kehittämä metsätyyppiluokitus, jota on muokattu kunkin alueen erityispiirteisiin sopivaksi. Luokittelu on pääpiirteissään samanlainen kuin Suomessa käytettävä Cajanderin luokitus, suurimpana erona on metsätyyppien luokittelu puulajeittain.

Sukatševin luokituksessa metsätyypin määrityksen tärkeimmät kriteerit ovat valtapuulaji ja kasvupaikan boniteettiluokka. Lisäksi huomioidaan mm. maaston pinnanmuodostus, vesiolot sekä kenttä- ja pohjakerroksen tunnuskasvit. Metsätalouden ja sen toimenpidesuositusten pohjana ei Venäjällä käytetä metsätyyppijärjestelmää vaan ohjeistot perustuvat puulajiin ja puuston ikään.

Venäjän euroopanpuoleisten pohjoisosien yleisimmät metsätyypit:

MÄNNIKÖT

 • käenkaalinen
 • ruohoinen
 • puolukkainen
 • mustikkainen
 • jäkäläinen
 • karhunsammalinen
 • suopursuinen
 • rahkainen


KUUSIKOT

 • käenkaalinen
 • puolukkainen
 • mustikkainen
 • rotko (puronvarsi)
 • karhunsammalinen
 • ruoho-suosammalinen
 • suosammalinen
 • sara-suosammalinen


Lähteet:
Myllynen ja Saastamoinen 1995. Karjalan tasavallan metsätalous,
K. Kuusela, 1997. Metsänjärjestelyn käsitteet ja perusteet Suomen ja Venäjän Euroopan pohjoisessa havumetsässä