Kehitysluokka- ja ikärakenne

Luoteis-Venäjän metsät jaetaan kymmeneen ikäluokkaan, joita merkitään roomalaisin numeroin I-X. Havupuiden ikäluokat vaihtuvat 20 vuoden välein, lehtipuiden 10 vuoden välein. Kehitysluokkia on viisi: taimikot, nuoret kasvatusmetsät, varttuneet kasvatusmetsät, kypsät ja yli-ikäiset metsät.

Venäjän metsätaloudessa kiertoajat ovat pitkiä. Havumetsissä 120-140 vuoden kiertoajat ovat tavallisia samoilla leveysasteilla, joilla Suomessa kiertoajat ovat 80-100 vuotta. Kiertoaika määrätään yleensä biologisena kiertoaikana ottamatta laskelmissa huomioon taloudellisia näkökohtia.

Tilastoja metsävaroista löytyy täältä.

Metsän kehitysluokat Venäjällä

Kehitysluokka
Metsikön keski-ikä, v
Havupuut
Lehtipuut
 Taimikko
0 - 40
0 - 20
 Nuori kasvatusmetsä
41 - 80
21 - 40
 Varttunut kasvatusmetsä
81 - 100
41 - 50
 Kypsä
101 - 160
51 - 80
 Yli-ikäinen
> 160
> 81

  


Lähteet:
Myllynen & Saastamoinen. 1995. Karjalan tasavallan metsätalous.
Myllynen (ed.). 1996. On the Ecological and Economic Impacts of Wood Harvesting and Trade in North-West Russia.