Kuviotason metsäsuunnittelu

Kuviotasolla metsäsuunnittelu käsittää varsinaisen metsäsuunnittelun (lesoustrojstvo) ja metsänkäyttösuunnitelman. Edellinen pitää sisällään metsien inventoinnin, metsävaratietojen laskennan ja toimenpidesuunnitelmien laadinnan. Metsänkäyttösuunnitelma sitä vastoin pohjaa olemassa oleviin metsävaratietoihin eikä vaadi erillisiä maastoinventointeja.

Metsälain mukaan metsänkäyttäjä on vastuussa metsänkäyttösuunnitelman laadinnasta omalla metsäalueellaan. Metsälaki ei aseta rajoituksia metsäsuunnittelutoiminnan harjoittamiselle Venäjällä, joten metsänkäyttäjä voi laatia suunnitelman itse tai tilata sen suunnittelupalveluja tarjoavalta yritykseltä. Valtiollisten metsäsuunnitteluyritysten lisäksi suunnittelupalveluita tarjoavat yksityiset yritykset, joita on kuitenkin kysyntään nähden vielä vähän. Käyttösuunnitelman laadinnan maksaa metsänkäyttäjä.

Varsinaisen metsäsuunnittelun osalta tilanne on tällä hetkellä epäselvä, ja metsälakiin kaavaillaan parhaillaan työnjakoa ja rahoitusta tarkentavia muutoksia. Aiemmin metsäsuunnitelmat laati valtiollinen metsäsuunnitteluyritys, ja suunnittelun kohteena oli paikallistason metsähallinnon yksikkö - metsätalouspiiri (vastaa nykyistä metsätoimialuetta). Nykyisen metsälain mukaan kuviotason inventoinnista ja metsäsuunnitelman laadinnasta vastaa Venäjällä metsänkäyttäjä. Lakimuutoksen myötä suunnittelun kohde on siis muuttunut hallinnollisesta paikallistason yksiköstä (metsätalouspiiri) yhden metsänkäyttäjän hallussa olevaksi metsäpalstaksi. Tämä muutos on johtanut siihen, että kokonaistietoja tietyn metsätoimialueen metsävaroista voi olla vaikeaa tai jopa mahdotonta saada.

Varsinainen inventointiin perustuva metsäsuunnittelu on ollut lähes kokonaan keskeytyksissä uuden metsälain voimaantulon jälkeen. Jonkin verran kuvioittaista inventointia on tehty pääasiassa vuokratuilla alueilla, joko vuokraajan omaan laskuun tai alueiden budjettivaroista, mutta määrät ovat koko maan mittakaavassa merkityksettömiä. Tilanne on hälyttävä, koska kuviotason inventointitiedot ja metsäsuunnitelma ovat kaiken metsäsuunnitteluun liittyvän päätöksenteon perusta. Näitä tietoja hyödynnetään niin metsänkäyttösuunnitelmien, metsätoimialueiden ohjesääntöjen kuin alueellisten metsäsuunnitelmienkin laadinnassa ja vanhentunut tieto vaikuttaa negatiivisesti kaikkien näiden suunnitelmien laadintaan. Esimerkiksi Arkangelin alueella vain 35 % metsäsuunnitelmista on alle 10 vuotta vanhoja. Metsälakiin on ehdotettu muutosta, jolla metsäsuunnittelu palautettaisiin valtion budjettivaroilla tehtäväksi työksi.

Päivitetty 1.2.2010/EV


Lähteet:

Girjajev M.D. "Rol lesoustrojstva v reshenii problem lesoupravlenija i ispolzovanija lesov", metsätalousviraston varajohtajan esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Isaev A.S., Korovin G.N. "Lesoustrojstvo v sisteme lesnogo planirovanija", esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Trubin D.V., Gurev A.T., Torhov S.V. "Voprosy informatsionnogo obespechenija ustojchivogo lesopolzovanija na primere Arhangelskoj oblasti", esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009