Metsäpolitiikka

Metsähallinto

Venäjän federaation tasolla metsähallinnosta vastaavat Luonnonvara- ja ympäristöministeriö ja sen alainen Metsätalousvirasto ”Rosleshoz”. Ministeriön tehtävinä ovat valtion metsäpolitiikan sekä metsäalan lainsäädännön ja normiohjaukset valmistelu ja täytäntöönpano.

Käytännön toimivalta on siirretty aluetason viranomaisille. Rosleshoz koordinoi ja valvoo aluetason metsähallintoa, kontrolloi metsätalouden budjettirahoitusta ja vastaa erillisistä viranomaistehtävistä, kuten metsien inventoinnista ja terveydentilan seurannasta. Alueiden viranomaiset vastaavat metsien käytön, suojelun ja uudistamisen järjestämisestä, metsänkäytön valvonnasta ja metsärekisterin ylläpidosta.

Metsänomistus ja käyttöoikeudet

Venäjän metsävaranto (lesnoj fond) on Venäjän federaation omistuksessa ja siihen kuuluu 95 prosenttia metsien pinta-alasta. Metsävarantoon kuulumattomat metsät sijaitsevat puolustusvoimien ja asutuskeskusten alueilla ja ne voivat olla lain mukaan valtion, kuntien, yritysten tai yksityishenkilöiden omistuksessa.

Yksityiset yritykset ja henkilöt voivat saada metsänkäyttöoikeuksia määrätyksi ajaksi. Puunkorjuun lisäksi käyttöoikeuksia myönnetään myös muun muassa metsien sivutuotteiden keruuseen ja metsästykseen. Metsäalue voi olla vuokrattuna samanaikaisesti useita käyttötarkoituksia varten.

Puunkorjuuoikeudet jaetaan:

  • lyhytaikaisiin alle vuoden mittaisiin käyttöoikeuksiin, jotka perustuvat metsän osto-myyntisopimukseen ja joita voi saada erikseen määritellyissä tapauksissa

  • pitkäaikaiseen vuokraukseen 10-49 vuodeksi

Metsänkäyttöoikeuksia myönnetään ensisijaisesti huutokauppojen ja kilpailutusten kautta. Metsänvuokrasopimusten kilpailutuksiin voivat osallistua yritykset, joilla on omaa puunjalostuskapasiteettia.

Metsäsertifiointi

Vapaaehtoisen metsäsertifiointijärjestelmän kehittäminen aloitettiin Venäjällä 2000-luvun alussa. Venäjän kansallinen sertifiointijärjestelmä (Russian National Forest Certification System, FCR) hyväksyttiin PEFC-järjestelmään vuonna 2009. Sertifiointijärjestelmän sisältökuvaus on luettavissa englanninkielisenä PEFCin sivuilta

Kansainvälinen Greenpeace ja WWF ovat yhteistyössä venäläisten järjestöjen kanssa tukeneet voimakkaasti FSC-sertifioinnin organisointia Venäjällä, ja Venäjän kansallinen FSC-standardi vahvistettiin vuonna 2008. Venäjän FSC-standardi on luettavissa englanninkielisenä täällä. Kansallisen standardin päivityksen on määrä valmistua vuonna 2017.

Venäjällä on yhteensä 43 miljoonaa hehtaaria FSC-sertifioitua metsää ja 429 sertifikaattia puun alkuperäketjulle. PEFC-sertifikaatti on myönnetty 12 miljoonalle metsähehtaarille ja 17 puun alkuperäketjulle. (tilanne 12/2016)

 


Lähteet: