Luonnonsuojelu

 

Venäjän federaation alue on monipuolinen luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Venäjältä löytyy kaikkiaan yhdeksän luonnonmaantieteellistä suuraluetta, biomia, jotka sisältävät useita ekosysteemejä jäätiköstä aavikkoon. Venäjän alueella sijaitsee monien luonnonsuojelujärjestö IUCN:n ja Venäjän punaisissa kirjoissa mainittujen harvinaisten eläin- ja kasvilajien elinpiirejä sekä useita, muissa maissa harvinaisia lajeja - kuten esimerkiksi karhuja ja susia - laajoina populaatioina. Biodiversiteettiä turvaamaan on perustettu yli 12 000 suojelualuetta, jotka käsittävät 200 miljoonaa hehtaaria eli noin 12 % maan pinta-alasta.

Luonnonsuojelualueet voivat olla joko federaatiotason, alueellisia tai paikallisia suojelualueita. Federaatiotason suojelualueita hallinnoivat federaatiotason viranomaiset. Alueelliset luonnonsuojelualueet ovat federaation subjektien hallinnassa, kun taas paikalliset luonnonsuojelualueita hallinnoivat paikallisviranomaiset. Federaation hallinnoimia suojelualueita on yhteensä 210 ja ne kattavat 54 miljoonaa hehtaaria.

Federaation asetus erityisesti suojelluista luontoalueista määrittelee suojelualueet seuraavasti:

  • Luonnonpuistot (gosudarstvennye prirodnye zapovedniki) ovat täysin taloudellisen hyödyntämisen ulkopuolella. Tarkoituksena on suojella alkuperäisiä ekosysteemejä sekä alueelle tyypillisiä tai harvinaisia kasvien sekä villieläinten geneettisiä varoja.

  • Kansallispuistot (natsionalnye parki) ovat alueita, joilla on ekologisia, historiallisia tai esteettisiä arvoja. Alueet on tarkoitettu luonnonsuojelun, koulutuksen, tutkimuksen sekä kulttuurin ja säädellyn matkailun tarkoituksiin. Kansallispuistoissa on erilaisia rajoitteita luonnonvarojen käytön suhteen.

  • Luontopuistot (prirodnye parki) Maakuntatasolla perustetut luontopuistot vastaavat suomalaisia kansallispuistoja. Ne ovat luontoarvojen suojeluun, koulutukseen sekä virkistäytymiseen tarkoitettuja alueita, joilla sijaitsee arvokkaita maisemia tai ekologisia tai esteettisiä ominaispiirteitä.

  • Rauhoitusalueet (gosudarstvennye prirodnye zakazniki) Valtiolliset rauhoitusalueet ovat arvokkaita maa- tai vesialueita, joilla ihmisen toimintaa on rajoitettu tietyn kasvi- tai eläinlajin, ekosysteemin tai luontokohteen suojelemiseksi. Rauhoitusalueet jaetaan esim. riistansuojelualueisiin, geologisiin ja kasvinsuojelualueisiin.

  • Luonnonmuistomerkit (pamjatniki prirody) ovat ainutlaatuisia ja korvaamattomia elävän tai elottoman luonnon kohteita (esim. maisema), jotka ansaitsevat tulla suojelluiksi tieteellisen, kulttuurisen tai historiallisen merkityksensä vuoksi.

  • Arboretumit ja kasvitieteelliset puutarhat (dendrologitšeskie parki i botanitšeskie sady)

  • Parantavat ja terveydelliset maa-alueet ja kohteet (letšebno-ozdorovitelnye mestnosti i kurorty) Maa-ainekset tai mineraalivesilähteet, joilla uskotaan olevan terveyttä parantavia vaikutuksia, luetaan tähän luokkaan.

Suomen ja Venäjän luonnonsuojeluyhteistyö (Ympäristöministeriö)

Luonnonsuojeluyhteistyö Luoteis-Venäjällä (Suomen ympäristökeskus)

 

Venäjän luonnonsuojelualueet (venäjänkielinen)

Lisää venäläisiä sivustoja löytyy palvelun Linkkejä-osiosta

 

Päivitetty 4/2011 SK