Metsäsuunnittelun ongelmia

Vuoden 2007 alusta voimaan astunut metsälaki on ajanut venäläisen metsien inventoinnin ja -suunnittelun ahtaalle. Uusi metsälaki käytännössä lakkautti valtiollisen metsäsuunnittelun itsenäisenä toimintana, antaen käytännön metsäsuunnitteluvastuun metsänkäyttäjälle.

Lakimuutos johti siihen, että kuvioittainen metsäsuunnittelu on ollut lähes kokonaan keskeytyksissä uuden metsälain voimaantulon jälkeen. Jonkin verran kuvioittaista inventointia on tehty pääasiassa vuokratuilla alueilla, joko vuokraajan omaan laskuun tai alueiden budjettivaroista, mutta määrät ovat koko maan mittakaavassa merkityksettömiä. Myös suunnittelutilaukset valtion taholta ovat olleet vähäisiä.

Metsäsuunnitteluasiakirjojen laatua on kritisoitu paljon. Alueelliset metsäsuunnitelmat ja jokaiselle metsätoimialueelle laaditut metsätalouden ohjesäännöt tehtiin vuoden 2008 lopussa kiireellä ja ne perustuivat ohjeistoihin, joita tämän jälkeen muuteltiin ja paranneltiin. Suunnitelmien tekijöiksi palkattiin monessa tapauksessa yrityksiä, joilla ei ollut työhön tarvittavaa asiantuntemusta.

Yhtenä syynä metsäsuunnittelun ongelmiin on ollut työvoimapula. Viimeisen 15–20 vuoden aikana metsäsuunnittelijoiden määrä Venäjällä on romahtanut kolmasosaan entisestä. Työvoimaa ei riitä tarpeeksi käytännön suunnittelutyöhön, kun lakimuutoksen jälkeen valtiollisten metsäsuunnitteluyritysten suunnittelijat ovat keskittyneet suurelta osin uuden VMI-järjestelmän kehittämiseen. Uusi metsälaki antaa yksityisille suunnitteluyrityksille mahdollisuuden tarjota metsäsuunnittelupalveluita, mutta yrityksiä ei ole syntynyt lakimuutoksen jälkeen toivotulla tavalla.

Koska VMI:n ensimmäisiä tuloksia joudutaan odottamaan minimissään vuoteen 2018 asti, tilanne on pian se, että metsävaratietoja tarvitsevat tahot ovat tietotyhjiössä. Tietokatkos on jo vaikuttanut negatiivisesti vuonna 2008 tehtyihin metsänkäyttösuunnitelmiin, metsätalouden ohjesääntöihin ja alueellisiin metsäsuunnitelmiin. Jo puolessa aktiivikäytössä olevista metsistä metsäsuunnittelutiedot ovat vanhentuneita.

Ratkaisuina tilanteeseen on ehdotettu pikaista lakimuutosta, joka selkeyttäisi vastuunjakoa kuviotason suunnittelun osalta ja palauttaisi sen sille kuuluvalle paikalle kaiken metsissä tapahtuvan suunnittelun perustaksi. On ehdotettu, että valtio alkaisi uudelleen tehdä kuviotason suunnittelua budjettityönä, ja että suunnittelun kohteeksi otettaisiin metsätoimialue. Lisäksi on ehdotettu, että VMI-järjestelmän ylläpito siirrettäisiin Metsätalousviraston alaisten tutkimuslaitosten alaisuuteen.

Päivitetty 14.4.2010/EV
 


Lähteet:

Arhipov V. "Lesnoe planirovanie i lesouchetnye raboty v sovremennoj Rossii". Lesnaya gazeta.

Girjajev M.D. "Rol lesoustrojstva v reshenii problem lesoupravlenija i ispolzovanija lesov", metsätalousviraston varajohtajan esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Suhih V.I. ”Rol i mesto lesoustrojstva v lesoupravlenii", Metsien ekologian ja tuottavuuden keskuksen professorin esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Treifeld R. F. "Gosudarstvo ne mozhet i ne dolzhno stojat v storone”, Sevzaplesprojektin pääinsinöörin artikkeli, Lesnaya gazeta 3.3.2009