Valtion metsärekisteri

Valtion metsärekisteriin (gosudarstvennyj lesnoj rejestr) kerätään tietoa metsistä, niiden käytöstä, vartioinnista, suojelusta ja uudistamisesta sekä metsätoimialueista ja puistometsistä. Tiedon keräämisestä vastaavat alueiden metsähallinnot ja rekisteriä ylläpitää Valtion metsien inventoinnin ja metsien tilan arvioinnin keskus Roslesinforg.

Metsävararekisteri sisältää tietoa:
  • metsävarantoon kuuluvista maista ja muihin luokkiin kuuluvista maista, joilla sijaitsee metsiä;
  • metsätoimialueista, puistometsistä, niiden metsäkvarttaaleista ja kuvioista;
  • suojametsistä, niiden luokista, talousmetsistä ja reservimetsistä;
  • metsien erityisistä suojavyöhykkeistä ja alueista, joiden käyttöön sovelletaan erityisiä ehtoja;
  • metsäpalstoista;
  • metsien ja metsävarojen määrällisistä, laadullisista ja taloudellisista ominaisuuksista;
  • metsien käytöstä, vartioinnista, suojelusta ja uudistamisesta;
  • metsien luovuttamisesta kansalaisille ja oikeushenkilöille.

Metsälain mukaan valtion metsävararekisteriin sisältyvä tieto on pääosin julkista, mutta maksullista tietoa.


Päivitetty 1.2.2010/EV


Lähde:

Metsälaki 4.12.2006 N 200-FZ