Valtakunnan metsien inventointi

Valtakunnan metsien inventointijärjestelmä (VMI) on Venäjällä uusi. Sen toimeenpano alkoi vuonna 2007 voimaan astuneen uuden metsälain myötä. Tätä ennen koko maan tasolla metsävaratiedot koostettiin paikallistason hallintoyksiköittäin (entinen leshoz) tuotetuista inventointitiedoista ja metsäsuunnitelmista.

VMI:n toteutuksesta vastaa Metsätalousviraston alainen Valtion metsien inventoinnin ja metsien tilan arvioinnin keskus Roslesinforg. Roslesinforgilla on kahdeksan alueellista metsäsuunnitteluyritystä ympäri maata. Yrityksissä työskentelee tällä hetkellä noin 800 metsäsuunnittelijaa. Metsäpatologisen tiedon keräämisessä Roslesinforgia avustaa Valtiollinen metsänsuojelukeskus Roslesozashita ja metsäpaloihin liittyvän tiedon osalta valtionyritys Avialesoohrana, joka vastaa metsäpalojen seurannasta.

VMI suoritetaan hyödyntäen satelliitti- ja kaukokartoitusaineistoa sekä koealaverkoston maastoinventointeja. Työn tavoitteena on: 
  • tuottaa objektiivista tietoa suunnitelmien ja metsäpolitiikan pohjaksi
  • arvioida metsien puuvarojen ja muiden metsän tuotteiden objektiivisia määriä ja määrien muutosta alueittain, kasvillisuusvyöhykkeittäin ja maassa kaikkiaan
  • selvittää metsävarojen dynamiikkaa ja kasvua tietyin aikavälein
  • selvittää metsien tilan dynamiikkaa ja ekologisia muutoksia sekä ulkoisten tekijöiden vaikutusta metsien rakenteeseen
  • arvioida metsien ekologista tilaa ja biologista monimuotoisuutta
  • arvioida Venäjän alueille asetettujen tavoitteiden täyttymistä
  • tuottaa ajantasaisia raportteja ja karttoja metsien tilasta


Venäläiset metsäsuunnittelun ammattilaiset ovat arvostelleet VMI-järjestelmän käyttöönottoa kovin sanoin. Arvostelijoiden mukaan järjestelmään siirryttiin liian hätäisesti ilman riittävää valmistelua, menetelmäperustaa tai taloudellisia laskelmia. Lisää VMI-järjestelmän käyttöönoton ongelmista osiossa Metsäsuunnittelun ongelmia. VMI:n ensimmäisten tulosten on määrä valmistua viimeistään vuonna 2020.


Lähteet:

Kresnov V. G. "Gosudarstvennaja inventarizatsija lesov kak osnova otsenki ih sostojanija i planirovanija ispolzovanija", Roslesinforgin johtajan esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Suhih V. I. ”Rol i mesto lesoustrojstva v lesoupravlenii", Metsien ekologian ja tuottavuuden keskuksen professorin esitelmä metsäsuunnittelukonferenssissa Moskovassa 3.-4.2.2009

Päivitetty 1.2.2010/EV