Puun tuonti Suomeen maaliskuu 2019

Maaliskuussa 2019 Suomeen tuotiin 0,92 miljoonaa kuutiometriä puuta. Kuitupuuta tuonnista oli 54 prosenttia, haketta 37 prosenttia ja tukkipuuta neljä prosenttia. Jätepuun, polttopuun ja kyllästetyn puun osuus oli viisi prosenttia.

Tammi-maaliskuussa puuntuonnin määrä oli 2,62 miljoonaa kuutiometriä, joka oli neljänneksen enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana.

Venäjän osuus tammi-maaliskuun 2019 puun tuonnista oli 69 prosenttia eli 1,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 13 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 vastaavana aikana ja samalla tasolla kuin viiden edellisen vuoden keskiarvo.

Lähde: stat.luke.fi