Venäjän puukaupan seurantajärjestelmä LesEGAIS -katsaus englanniksi

Venäjän puukaupan seurantajärjestelmän katsauksesta on julkaistu käännös englanniksi:

Monitoring system LesEGAIS for timber trade in Russia

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-757-2

 

Alkuperäinen julkaisu:

Venäjän puukaupan seuranta-järjestelmä LesEGAIS

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-723-7