Petroskoi 4.10. työpaja ilmastonmuutoksen vaikutuksista metsätalouteen Luoteis-Venäjällä

20.09.2018 Tapahtumat

Venäjän WWF, Itä-Suomen yliopisto ja Skogsstyrelsen järjestävät Petroskoissa 4.10. työpajan ilmastonmuutoksen mahdollisista vaikutuksista metsiin ja metsätalouteen Luoteis-Venäjällä. Lisätietoa oheisesta liitteestä.