Venäjän tullilta uudet ohjeet sahatavaran mittaamiseen

Venäjän tulli on hyväksynyt päivitetyt ohjeet sahatavaran tilavuuden mittaamiseen tullauksen yhteydessä. Ohjeilla pyritään yhtenäistämään tullivirkailijoiden menettelytapoja.

Ohjeisto on ladattavissa Venäjän tullin sivuilta: «Объем пилопродукции. Методика измерения при проведении таможенных операций» М 13-24-13