WWF: Arvokkaat luontoalueet häviävät nopeaa tahtia Venäjällä

15.06.2015 Ympäristö

Venäjä on harvoja maita, jossa on säilynyt suuria koskemattomia metsäalueita. Nämä alueet ovat keskeisiä biologisen monimuotoisuuden säilyttämiselle, mutta niistä kuuluu federaatiotason suojelualueisiin vain noin viisi prosenttia.

WWF:n tekemän analyysin mukaan koskemattomien metsien pinta-ala on Venäjällä 255 miljoonaa hehtaaria eli 20 prosenttia metsistä. Viimeisten 13 vuoden aikana näiden metsien pinta-ala on vähentynyt 21 miljoonaa hehtaaria eli 7,5 prosenttia. Näin ollen arvokkaiden luontoalueiden häviämisnopeus on 1,6 miljoonaa hehtaaria vuodessa eli 4 400 hehtaaria päivässä. Keskeisimpiä syitä ovat hakkuut ja metsäinfrastruktuurin rakentaminen, metsäpalot sekä kaivannaistoiminta.

WWF pyrkii nopeuttamaan Venäjän metsäpolitiikka-asiakirjaan sisällytetyn kansallisen metsäperinnön muodostamista. Säästyneet koskemattomat metsät tulisi sisällyttää metsäperintöön ja jättää kokonaan käytön ulkopuolelle.

Lähde: Venäjän WWF