Puukaupan valvontajärjestelmän julkiset tiedot määriteltiin

01.12.2014 Metsäpolitiikka

Venäjän hallitus on antanut määräyksen (19.11.2014 N 2320-r) puukaupan valvontajärjestelmän julkisista tiedoista. Tietoja voivat käyttää kansalaiset, kansalaisjärjestöt sekä voittoa tavoittelemattomat organisaatiot luonnonsuojelun valvonnan tukena.  

Seuraavat tiedot on määritelty julkisiksi ja ne julkaistaan esim. internetissä:

Puunkorjuu:
  • Korjuuyrityksen verotunnus
  • Korjuuoikeuden osoittavan sopimuksen päiväys (vuokrasopimus, pystymyyntisopimus, jne.)
  • Leimikon sijainti kvartaalitasolla
  • Hakattava puumäärä
Puukauppa:
  • Kauppasopimuksen tehneen yrityksen tai yrittäjän nimi
  • Kaupan kohteena oleva puumäärä
  • Päivämäärä, jolloin puukauppasopimus on ilmoitettu valvontajärjestelmään
Jalopuun vienti (tammi, pyökki, saarni):
  • Puuta ulkomaille vievän yrityksen tai yrittäjän verotunnus
  • Päivämäärä, jolloin tiedot maasta vietävien jalopuiden merkkauksesta on ilmoitettu puukaupan valvontajärjestelmään
  • Vietävä puumäärä