Venäjän hallitukselta toimenpidesuunnitelma bioenergian käytön edistämiselle

01.08.2013 Bioenergia
Venäjän hallitus on vahvistanut suunnitelman toimenpiteistä, joilla on määrä luoda suotuisat edellytykset puun käytölle energiantuotannossa.
 
Suunnitelma sisältää 12 toimenpidettä, joita ovat muun muassa:
  • Ulkomaisen kokemuksen analysointi ja hyödyntäminen.
  • Online-hakemiston julkaiseminen pelletintuotantoon liittyvästä parhaimmasta teknologiasta ja ratkaisuista. Puupolttoaineen käyttöä koskevien suositusten valmistelu.
  • Ehdotusten laatiminen puupolttoaineen käytöstä teollisuuden energianhuollossa. Puupolttoaineen testaus teollisuuskohteissa.
  • Rekisterin kokoaminen Venäjän julkisten tahojen ylläpitämistä öljykattiloista. Ehdotusten ja kriteerien laatiminen niiden muuttamisesta paikalliselle uusiutuvalle energialle.
  • Suunnitelma viidestä pilottialueesta, joilla toteutetaan alueellinen bioenergian kehittämisohjelma.
  • Muutokset metsänkäyttöä koskevaan lainsäädäntöön:

vähäarvoisia puulajeja (energiapuuta) sisältävien vierekkäisten leimikoiden hakkuu mahdolliseksi nykyistä nopeammalla aikavälillä;

metsänuudistamistöiden rahoittaminen budjettivaroin niillä metsäalueilla, jotka on vuokrattu bioenergiaan liittyvän investointiprojektin toteuttamiseen;

alueellisten viranomaisten metsätuhoalueilta raivaaman puun antaminen käyttöön korvauksetta (metsänsuojelua varten kaadettu, laatunsa menettänyt puu).

  • Muutokset lainsäädäntöön siten, että bioenergiaprojekteja voidaan sisällyttää metsäalan prioriteettihankkeiksi.
  • Energialainsäädännön muutokset, etuisuuksien sisällyttäminen bioenergian käyttäjille.
  • Biopolttoaineen kuljetusta koskevan luokittelun uusiminen.
  • Venäjän alueita koskevan tukijärjestelmän luominen tavoitteena edistää paikallisten energianlähteiden käyttöä. Siihen liittyen: kieltää hiiliperäisten kattiloiden rakentaminen ja modernisointi niillä alueilla, joilla on riittävästi käyttämättömiä metsävaroja; tukiaisten myöntäminen viideksi vuodeksi alueille, jotka siirtyvät puuenergian käyttöön.