Metsäsektorin merkitys vaatimaton Venäjän kansantaloudelle

24.06.2013 Teollisuus
Venäjän metsäteollisuuden osuus bruttokansantuotteesta on alle yhden prosentin ja teollisuustuotannosta kahden prosentin luokkaa. Metsäteollisuuden osuus on laskenut niin viennissä kuin työvoiman määrässä viimeisten vuosien aikana.
 
Palvelun "Tilastot ja graafit" -osioon on lisätty yleistä tietoa Venäjän metsäteollisuudesta vuodelta 2012.