Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden vientitulleihin valmistellaan muutoksia

24.05.2005 Metsäpolitiikka
Hannu Kivelän muistio, UM/Moskova

Metsävirastolle on annettu käsky jatkaa valtiollisten tullimaksujen muutosehdotuksen valmistelua.

Metsäviraston johtajan Roštšupkinin mielestä raakapuun viennin Venäjältä tulisi olla taloudellisesti kannattamatonta.

Venäjällä on painetta korottaa raakapuun keskimääräistä vientitullimaksua vähintään 2,5 kertaiseksi. Tullimaksu vaihtelisi sen mukaan, kuinka harvinaista puu on (?).

Metsäteollisuustuotteiden vientitulli tullee vaihtelemaan periaatteella: "Mitä pidemmälle jalostettu tuote, sen pienempi vientitullimaksu".

RAO Bumprom ja valtiontalouden tarkastusvirasto vastustavat Roštšupkinin mallin mukaista raakapuun vientitullien korottamista.