Metsälain tarkistus etenee

30.04.2003 Metsäpolitiikka
Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Venäjän metsäsektorin uudistamiselle välttämätön metsälain tarkistus etenee. Valmistelussa on päädytty siihen vaihtoehtoon, että vuoden 1997 metsälakia tarkistetaan eikä säädetä kokonaan uutta lakia. Uudistuksen tärkeä osa on metsänkäytön maksujärjestelmän muuttaminen. Korkoperusteisista maksuista on tarkoitus säätää erillinen laki. Lakiesitysten arvioidaan tulevan federaation hallituksen käsittelyyn touko-kesäkuussa.