Karjalassa tehostetaan puuntuotantoa ja kehitetään puunhankintaa

06.09.2004 Teollisuus
Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Segežan sellu- ja paperikombinaatin uudistus etenee. Tavoitteena on kaksinkertaistaa tuotanto vuoteen 2008 mennessä. Samalla kehitetään puuntuottamista ja puunhankintaa.

Venäjän ensimmäinen laaja puuntuottamisen tehostamishanke "tavoitetalouksien" periaatteella etenee.

Tappiollisia puunkorjuuyrityksiä yhdistetään ja toimintaa toteutetaan urakointiperiaatteella.