Luonnonsuojelu tavoiteohjelmassa “Venäjän ekologia ja luonnonvarat 2002-2010”

15.01.2002 Ympäristö
Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Tavoitteena on nostaa Venäjän luonnon- ja kansallispuistojen pinta-ala 40.5 milj. ha:sta 47.2 milj. ha:iin vuoteen 2010 mennessä. Toiminta-ohjelma painottuu puistojen valvonnan kehittämiseen. Myös luonto-opastukseen ja palveluvarustukseen panostetaan. Kansallispuistoihin suunnitellaan myös metsänhoidollisia toimia puuston elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Uhanalaisten lajien säilyttämiseksi perustetaan myös tarhaamalla ja viljelemällä populaatioita sekä perustetaan geenipankkeja. Baikalin suojelua ja Volgan alueen elvyttämistä varten on laadittu omat ohjelmansa.