Metsäsektorin strategioiden käsittely siirtyi

07.10.2002 Metsäpolitiikka
Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

Ennakkotiedoista poiketen Venäjän Federaation hallitus ei käsitellyt vielä lokakuun alkuun mennessä metsäsektorin strategioita. Hallitukselle on nyt toimitettu luonnonvaraministeriön esitys metsälain uudistamiseksi kokonaan, taloudellisen kehityksen ja kaupan ministeriön esitys metsälain osittaiseksi uudistamiseksi sekä teollisuusministeriön tarkistettu esitys metsäteollisuuden kehittämisstrategiaksi.