Ilim Pulp Enterprise

19.03.2003 Teollisuus
Pertti Veijolan muistio, UM/Moskova

IPE-ryhmän neljän suuren yhtiön hallitukset ovat yhteisessä kokouksessaan hyväksyneet suunnitelman yhtiöiden sulautumiseksi yhdeksi uudeksi yhtiöksi nimeltään AO Ilim - Lesopromyšlennye predprijatija (ILP). Yhtiö aikoo listautua New Yorkin pörssiin ja suunnittelee
investoivansa 1mrd USD 5 vuoden aikana. Yhtiö on kiinnostunut Arkangelin ja Segezhan kombinaateista. Suurille yritykselle tulee varata niiden tarvitsemat metsävarat käyttöön mahdollisimman yhtenäisinä kokonaisuuksina siten, että pienet yritykset eivät ole mukana häiritsemässä toimintaa.