Venäjän metsälain täytäntöönpanosäädöksiä: vuokrasopimus ja vuokrasääntö

13.08.2007 Metsäpolitiikka
Kauppatieteiden tohtori, oikeustieteiden lisensiaatti Leena Lehtinen arvioi Venäjän metsälain täytäntöönpanosäädöksiä metsänvuokran osalta.