Venäjänkielinen metsätienrakennusopas

19.11.2009

Metlan julkaisema venäjänkielinen opas metsäteiden rakentamisesta. Julkaisu perustuu Metsätehon ohjeisiin, joita on täydennetty mm. Suomen ja Venäjän välisellä vertailulla. Opas on tuotettu maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Luoteis-Venäjän metsäohjelman hankkeessa "Oppimateriaalien ja -manuaalien kehittäminen".

Asiasanat:

metsätiet

rakentaminen

Metsäteho